Nieuwe verkeersmethode kiezen

Een nieuwe verkeersmethode kiezen

Recentelijk kreeg ik van een school weer de vraag of hun verkeersmethode nog actueel was. Het betrof een methode die mijn zoon zelf ook op de basisschool had gehad. Hij is met nul fout glansrijk door het verkeersexamen gekomen, dus de kwaliteit van de methode moet goed geweest zijn. Maar gezien het feit dat mijn zoon inmiddels aan een universiteit studeert, is de methode wel gedateerd. 

Is het erg dat een methode gedateerd is? Op zich natuurlijk niet, maar het is wel belangrijk dat alle geldende de verkeersregels en verkeersborden erin vermeld staan. Hoewel er gesproken wordt over de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is er sinds 1990/1994 een hoop gewijzigd in de verkeerswetgeving. Dus ook voor u geldt dat wanneer u uw rijbewijs al heeft gehaald, het belangrijk is op de hoogte te blijven van de nieuwe verkeersregels en verkeersborden. Online kunt u op diverse websites bijvoorbeeld oefenexamens maken.

Natuurlijk hebben niet alle wijzigingen in de verkeerswetgeving gevolgen voor de verkeerseducatie voor kinderen. Zo is de aanpassing van de milieuzones niet iets waar de leerlingen mee te maken zullen krijgen. Maar wat aanpassingen welke hebben plaatsgevonden sinds de invoering van de verkeersmethode ‘van mijn zoon’ die wel gevolgen hebben voor kinderen zijn:

  • Per 1 april 2008 – Skaters ook op het fietspad + passagiers mogen in de auto alleen vervoerd worden op een echte zitplaats, die gemaakt is voor het gebruik door volwassenen tijdens het rijden.
  • Per 1 mei 2008 – In auto’s die op alle plaatsen gordels hebben, mogen niet langer méér inzittenden worden vervoerd dan er gordels zijn.
  • Per 1 juli 2010 – Fietsen mogen voorzien zijn van richtingaanwijzers.
  • Per 1 januari 2013 – Maximumsnelheid op woonerven van stapvoets naar 15 km/u + een nieuw waarschuwingsbord “beweegbaar obstakel”

Al weer een tijdje terug kwam er na een verkeerswandeling een moeder naar mij toe met de mededeling dat er een fout zat in mijn uitwerking. Tijdens de verkeerswandeling kijken we met leerlingen naar de verkeersborden en verkeerssituaties in de schoolomgeving. Eén van de vragen ging over de voorrang op de gelijkwaardige kruising naast de school. “Hier staat dat de fietser van rechts voorrang heeft, maar dat klopt niet” vertelde de moeder mij. “Snelverkeer gaat immers voor langzaam verkeer” vervolgde de moeder. Het enge was dat ik haar ’s ochtends met de auto naar school had zien komen. Ik hoef hier natuurlijk niet te zeggen dat al sinds mei 2001 fietsers die van rechts komen op gelijkwaardige kruisingen voorrang hebben. De moeder had duidelijk les gekregen uit een verkeersmethode van voor 2001.

De school wist eigenlijk al dat hun methode niet meer actueel was. Uitgeverijen sturen regelmatig informatie naar scholen over hun lesmethoden en uit het mapje ‘verkeer’ dat de directrice van de school voor zich had kwamen enkele foldertjes die ze alvast bewaard had. Compleet was het archief echter niet. Ik vertelde haar dat er in het verleden diverse verkeersmethoden naast elkaar vergeleken waren door het BVL en dat ik haar dat overzicht zou toesturen. Bij thuiskomst bleek de tijd gevlogen te zijn, want ook dit overzicht dateert uit 2010. Daarnaast heeft Malmberg eens een checklist gemaakt om tot de keuze van een verkeersmethode te komen. Beide documenten kunt u bekijken door erop te klikken.

verkeersmethoden-naastelkaar

verkeersmethoden-kiezen

Omdat ik mij voornamelijk bezig houd met praktisch verkeersonderwijs, ken ik de theoretische lesmethoden niet voldoende om hier een oordeel over te geven. Omdat op het internet echter nog volop lesmethoden te koop zijn van uitgevers welke niet meer bestaan, daterend uit 2003 en er ook gemeenten zijn die dergelijk oude methoden aan scholen aanbieden, heb ik voor de school echter wel een overzicht gemaakt waarin alle huidige methoden staan vermeld. U kunt deze bekijken door op de afbeelding hieronder te klikken.

verkeersmethoden

 

Bij de meeste, maar niet alle, verkeersmethoden zijn ook praktijklessen en ouderinformatie aanwezig. Zelf vind ik dit twee zeer belangrijke onderdelen.

Er is ook een verkeersmethode die alleen gericht is op praktische verkeerslessen. Dit is de methode ‘Verkeerskunsten’ van het ROV-ZH. Deze methode alleen voldoet niet, maar het is een waardevolle aanvulling op uw theoretische methode, want verkeer is toch vooral een doe-vak. Leerlingen die motorisch goed kunnen fietsen en zelfvertrouwen hebben, kunnen beter op de verkeerssituaties letten en anticiperen. Dit is belangrijk voor hun verkeersveiligheid.

Informeer, voordat u een methode aanschaft, eerst eens bij de afdelingen ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Onderwijs’ van uw gemeente of u in aanmerking komt voor subsidie voor de aanschaf.

Heeft u ervaring met een verkeersmethode, laat dan hieronder uw recensie achter zodat andere van uw ervaring kunnen profiteren.

 

 

 

2 gedachtes over “Nieuwe verkeersmethode kiezen”

Reageren niet meer mogelijk.