Ronald Wittenberg

profielfoto

Wittenberg-Verkeerseducatie is de zelfstandige onderneming van Ronald Wittenberg. Op deze pagina wil ik mij even kort aan u voorstellen.

Waar kom ik vandaan
In 2001 werd mij gevraagd of ik verkeersouder op de basisschool van mijn zoon wilde worden. In die tijd was ik al voorzitter van de Medezeggenschapsraad en ik heb aangegeven dit wel tijdelijk op me te willen nemen maar dat er verder gezocht moest worden naar een geschiktere kandidaat. Het verkeersvirus had mij echter snel in haar greep en na het organiseren van een eerste activiteitendag en het geven van de eerste lessen, volgde al snel het bouwen van een website, het organiseren van bijeenkomsten met andere scholen in de gemeente en betrokken partijen en het geven van presentaties over het verkeersouderschap. Voor ik er erg in had was er 8 jaar verstreken, ging mijn zoon naar het voortgezet onderwijs en was het voor mij tijd om het stokje over te dragen.

Gelukkig had de CED-Groep, een onderwijsbegeleidingsdienst in Rotterdam, mij inmiddels in 2007 benaderd met de vraag of ik als verkeersspecialist bij hen in dienst wilde komen, een aanbod dat ik graag accepteerde. Sinds die periode heb ik uiteenlopende werkzaamheden verricht voor diverse opdrachtgevers.

In 2014 werd het eindelijk tijd de, te lang uitgestelde, stap te nemen om als zelfstandig ondernemer mijn werkzaamheden voort te zetten.

In 2008 heb ik met goed gevolg de Post-HBO opleiding ‘vakspecialist verkeer’ gevolgd. Daarnaast woon ik regelmatig door het hele land bijeenkomsten bij over verkeerseducatie en probeer ik alle landelijke ontwikkelingen te volgen.
Oorspronkelijk heb ik een administratieve en commerciële opleiding gevolgd. Jarenlang ben ik als groepsleider werkzaam geweest op een financiële administratie. De kennis en vaardigheden die ik hierbij heb opgedaan komen mij als zelfstandig ondernemer ook van pas.

Waar wil ik heen
Met Wittenberg-Verkeerseducatie wil ik alle betrokken partijen bijstaan bij het vergroten van de verkeersveiligheid van kinderen. Als betrokken partijen zie ik scholen, gemeenten en ouders.

Een 100% veilige omgeving is helaas geen optie, daarom leer ik leerlingen omgaan met – soms complexe – verkeerssituaties en probeer ze bewust te maken van de keuzes die ze hebben en de gevolgen van hun gedrag voor de verkeersveiligheid.
Mijn werkzaamheden bestaan uit:

  • het begeleiden van scholen bij het integreren van praktische verkeerseducatie in hun lesprogramma,
  • het geven van praktische verkeerslessen aan leerlingen voor het basis- en voortgezet onderwijs,
  • het organiseer en uitvoeren van praktische verkeersexamens voor scholen en gemeenten,
  • het organiseren van informatiebijeenkomsten voor ouders, scholen en gemeenten,
  • het ontwikkelen van educatieve wandel- en fietsroutes in de school- en leefomgeving van de leerlingen.

Mijn motto“leren door doen”

Portfolio
In mijn portfolio vindt u een overzicht van de werkzaamheden welke ik in de afgelopen jaren voor verschillende opdrachtgevers heb mogen uitvoeren
 

 

Alexandra