#SaveKidsLives

 

SaveKidsLives

Wereldwijd raken dagelijks duizenden kinderen gewond in het verkeer of komen om. Kinderen die nog geen stem hebben om leiders of andere volwassenen actie te laten ondernemen. Acties voor veilige wegen, voor veilig vervoer van kinderen en voor veilig verkeersgedrag.

Met de actie #SaveKidsLives kunnen kinderen hun stem laten horen.
Op www.savekidslives2015.org kunnen kinderen en ouders de verklaring voor verkeersveiligheid ondertekenen welke door kinderen is opgesteld.
Tijdens de derde “UN Global Road Safety Week” (van 4 tot 10 mei 2015) wordt deze verklaring aan wereldleiders aangeboden. #SaveKidsLives is een wereldwijde officiële campagne.
Roep daarom middels de nieuwsbrief ouders op om de verklaring te ondertekenen.

Maar ook voor de klas is er een leuke actie, neem een #Safie:

  1. Download het actiebord op savekidslives2015.org
  2. Laat leerlingen – individueel of als groep – hun verkeersveiligheidsboodschap opschrijven
  3. Maak een foto
  4. Deel de foto op Facebook of Twitter met de hashtag #Safie en #SaveKidsLives

Iedere maand wordt er een #Safie uitgekozen en op de website www.savekidslives2015.org geplaatst.

Aan deze actie zijn ook een hoop leuke lessen te koppelen:

  • Kijk eens naar het verkeer in andere landen. Op Youtube zijn veel filmpjes te vinden, bijvoorbeeld over het drukke verkeer in India (in India vallen helaas ook erg veel verkeersslachtoffers), een oversteekplaats in Japan of de magische rotondes in Engeland.
  • Met behulp van GoogleMaps® neemt u de kinderen zo mee naar de straten in een ander land.
  • Weten de leerlingen wat de Verenigde Naties zijn?
  • Kunnen de leerlingen de Engelse verklaring voor verkeersveiligheid vertalen?
  • Wat zouden de leerlingen zelf in een verklaring voor verkeersveiligheid schrijven?
  • Welke punten op de route van huis naar school vinden leerlingen gevaarlijk? Hiervoor kunt u bijvoorbeeld Schoolroute.nl  gebruiken. Deze punten kunnen weer gebruikt worden in een verkeersles of voor het aanvragen van het SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel.

 SaveKidsLives