Portfolio

PortfolioOp deze pagina treft u een overzicht van opdrachten welke ik in de afgelopen jaren heb mogen uitvoeren.

 • het geven van praktische verkeerslessen aan leerlingen van het basisonderwijs volgens het programma School op Seef van het ROV-ZH. De lessen vinden plaats in alle leerjaren, zowel op het schoolplein als in de schoolomgeving, van oversteken met de kleuters tot het fietsen naar het Voortgezet Onderwijs met groep 8. Dit heb ik o.a. mogen doen namens de Stadsregio Rotterdam, de RPV Drechtsteden, de RPV Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente Leerdam.
 • het geven van TotallyTraffic verkeerslessen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. De TotallyTraffic lessen gaan meer in op het gedrag van leerlingen, hun eigen keuzes en de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid. Het zijn zowel praktische lessen – zoals het fietsen met een mobiele telefoon, in een groep of met haastige spoed – als klassikale lessen waarin leerlingen geprikkeld worden om over verkeersthema’s en hun eigen gedrag te discussiëren. TotallyTraffic lessen heb ik uitgevoerd namens het Stadsgewest Haaglanden, de Stadsregio Rotterdam, de RPV Drechtsteden, de RPV Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de RPV Hollland-Rijnland en de RPV Midden-Holland.
 • het coachen van leerkrachten in het zelfstandig geven van praktische verkeerslessen. Door het coachen van leerkrachten, worden de verkeerslessen een vast onderdeel van het onderwijsaanbod van een school. Leerkrachten die vrezen dat de ‘extra’ verkeerslessen extra druk op de onderwijstijd geven, laat ik zien dat de lessen goed te combineren zijn met activiteiten die al plaats vinden. Zo wordt het lopen naar de gymzaal of fietsen naar een museum ook lestijd. Deze werkzaamheden heb ik op een groot aantal scholen met een grote diversiteit mogen geven –  van grootstedelijke scholen tot scholen in het buitengebied, regulier en speciaal onderwijs, en met leerlingen uit alle lagen van de samenleving.
 • Scholen begeleiden bij het behalen van het Verkeersveiligheidslabel. Het ‘School op Seef verkeersveiligheidslabel’ wordt door het ROV-ZH toegekend aan scholen die de verkeersveiligheid van hun leerlingen integraal aanpakken. Scholen die ik bijvoorbeeld heb mogen begeleiden bij het halen van het label zijn OBS De Reijer te Ridderkerk en LOVK De Zwarte Zwaan in Rotterdam.
 • verkeersouders werven en informatiebijeenkomsten voor ouders organiseren. Tijdens deze informatiebijeenkomsten krijgen ouders tips over de verkeersopvoeding thuis en informatie over de verkeerseducatie op school. Met de informatiebijeenkomst kan ook het haal- en brenggedrag te sprake worden gebracht en ouders betrokken worden bij de verkeerslessen op school.
 • geven van een presentatie over verkeerseducatie aan ambtenaren en bestuurders in de Stadsregio Rotterdam. Verkeerseducatie is vaak doeltreffender – en altijd goedkoper – dan het aanpassen van de infrastructuur. Maar wanneer er aanpassingen van de infrastructuur nodig zijn, is het belangrijk de kwetsbare groep jongeren al vroeg in het project te betrekken.
 • het ontwikkelen van omgevingsgebonden verkeerslessen. Educatieve wandel- en fietsroutes in de school- en leefomgeving van de leerlingen. Zo wordt verkeerseducatie niet alleen leerzaam, maar ook leuk. Situaties zijn niet alleen herkenbaar voor de leerlingen, ze kunnen de lesstof ook dagelijks in de praktijk oefenen.
 • mede-ontwikkelen van lesmateriaal zoals de ‘School op Seef verkeerskalender’ en ‘nieuwsbrieven bovenbouw’ en het door-ontwikkelen van de TotallyTraffic modules ‘Voortgezet Fietsvaardig’ en ‘Jouw route’  voor het ROV-ZH.
 • organisatie en uitvoering van het praktisch verkeersexamen. Namens de Gemeente Spijkenisse en de gezamenlijke schoolbesturen in Spijkenisse, namens OBS De Barkentijn en RK De Regenboog in de Beverwaard. Het moderniseren van het verkeersexamen in de Gemeente Rockanje namens OBS De Hoeksteen, OBS De Zonnebloem en Baron de Vos van Steenwijk en in de Gemeente Bleiswijk namens CBS De Poort. De routes gaan door de leefomgeving van de leerlingen en kennen veel moderne en leerzame uitwerkingen.
 • het werven van scholen voor verkeerseducatie in de Stadsregio Rotterdam.
 • het mede-ontwikkelen en uitvoeren van een les over duurzame mobiliteit in het kader van de Europese Mobiliteitsweek in Drechtsteden.
 • het trainen van medewerkers van het verkeersplein voor Shell en Veilig Verkeer Nederland.
 • uitvoeren van Biking2Skool=Cool in de Gemeente Den Haag. Biking2Skool=Cool is een project om jongeren meer op de fiets te krijgen. Hoe vaker leerlingen gedurende een maand met de fiets naar school komen, hoe meer geld zij ophalen voor het door hen gekozen goede doel.
 • het ontwikkelen van een verkeerslicht voor het geven van verkeersles op het schoolplein,
 • belangeloos organiseren van een verkeersdag voor leerlingen van Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde leerlingen in het kader van NLDoet.
 • ontwikkelen en afnemen van een verkeersquiz onder werknemers en klanten van de CED-Groep. Een digitale quiz met leermomenten om te kijken hoe het staat met de kennis van (nieuwe) verkeersregels.

 

Confucius