Verbod gebruik mobiele telefoon op de fiets, wondermiddel of niet?

Verbod gebruik mobiele telefoon op de fiets, wondermiddel of niet?

Lees deze blog niet terwijl u actief deelneemt aan het verkeer!smartphonefiets2

Het lijkt er langzamerhand toch van te gaan komen: een verbod op het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer.
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is gestart met de voorbereiding van een wettelijk verbod op appen op de fiets. Niet alleen het handheld gebruik zou dan verboden moeten worden, maar ook het bedienen van de smartphone in een houder op het stuur.

In diverse berichtgevingen lees ik veel verschillende cijfers als het gaat om de relatie tussen het gebruik van de telefoon en het krijgen van een ongeluk.
Gelukkig wordt er dan ook eerst nog een diepteonderzoek gedaan onder fietsers die op de spoedeisende hulp zijn beland. De rol van smartphones bij fietsongevallen is een zeer expliciet onderdeel van de vragenlijst. Medio 2017 zullen de eindresultaten hiervan bekend worden.
Maar dit onderzoek behelst dan natuurlijk alleen maar die fietsers die op de spoedeisende hulp zijn beland, zo blijven er helaas een hoop kleinere ongelukken buiten beeld.


Ook zonder specifieke cijfers kunnen we veronderstellen dat afleiding in het verkeer door onder andere smartphone gebruik, ook op de fiets, gevaarlijk is.
Een verbod heeft dan ook als groot voordeel dat het een duidelijke norm neerzet. Daarnaast geeft het de politie meer mogelijkheden tot handhaving.

Is dit verbod nu ook het wondermiddel waar we op hopen? Dat vrees ik niet, zeker niet op korte termijn.  Allereerst is het natuurlijk afhankelijk van de kans op het daadwerkelijk krijgen van een bekeuring. Bij automobilisten zie ik – zonder cijfermatige onderbouwing maar puur op basis van eigen ervaring – dat best wel een aantal mensen de smartphone gebruikt tijdens het rijden. Dit ondanks het verbod op handheld bellen en de boete van € 230,- (2016).

Daarnaast voorziet de smartphone in de behoefte aan contact, informatie te verkrijgen van de mensen om je heen en de behoefte om jezelf te laten zien. Ook gebruiken we de smartphone steeds meer als belangrijkste communicatiemiddel. Zo heeft de ouderwetse ‘belboom’ op veel scholen plaatsgemaakt voor een groepsapp of Facebook.
gedragsverandering

Dus om het gebruik van de smartphone op de fiets tegen te gaan is naar mijn mening vooral bewustwording en een gedragsverandering van belang. Bijvoorbeeld via campagnes en lessen scholieren bewust maken van de gevaren en laten ervaren dat afleiding gevaarlijk is. Maar ook zorgen dat de noodzaak van online zijn minder wordt.

Vergeet echter niet dat scholieren niet de enige zijn die zich hier schuldig aan maken. Hoe vaak gebruikt u de telefoon als het eigenlijk niet noodzakelijk of gewenst is? Geef dus zelf het goede voorbeeld, daar wordt het meeste van geleerd!

 

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/12/schultz-start-voorbereiding-wettelijk-verbod-appen-op-de-fiets

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/12/wegverkeer-en-verkeersveiligheid-verzamelbrief

http://www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/tien-criteria-om-te-zien-je-smartphoneverslaafd-bent.html