De scholen zijn weer begonnen – ouders

Even wat extra aandachtOuders

De verkeersveiligheid van de, schoolgaande, jeugd is een zaak van veel partijen. Daarom is op alle gedeelten van deze website een pagina ‘de scholen beginnen’ te vinden. De meeste verkeersslachtoffers onder de jeugd vallen namelijk in de eerste maanden na de zomervakantie, reden genoeg om in deze periode nog eens extra stil te staan bij deze jeugdige verkeersdeelnemers.

Wat kunt u als ouder doen om het verkeer veiliger te maken voor (uw) kinderen?

Uw kind is niet volkomen overgeleverd aan de (on)oplettendheid van andere verkeersdeelnemers. U kunt uw kind voorbereiden op de risico’s die het zelfstandig naar school aan met zich meebrengen.

  • Leer uw kind de belangrijke verkeersregels
  • Verken samen met uw kind de route van en naar (een nieuwe) school. De kortste weg is niet noodzakelijk de veiligste weg. Laat uw kind altijd via dezelfde route van en naar school fietsen en spreek af wat hij/zij moet doen bij onvoorziene omstandigheden zoals een defect verkeerslicht, wegwerkzaamheden, een lekke band.
  • Zorg voor een goede fiets. Het is ook belangrijk dat de fiets past bij de lengte van uw kind, niet te klein maar ook niet op de groei gekocht!
  • Zorg dat de schoolspullen op een goede manier kan worden vervoerd, in een rugtas of in een stevige tas onder goede snelbinders
  • Uw kind leert het meest van u. Geef daarom het goede voorbeeld als u samen gaat fietsen!
  • Zorg voor goed werkende verlichting op de fiets en reflectie op de kleding van uw kind.
  • Haastige spoed is zelden goed, zorg dat uw kind op tijd vertrekt en zich rustig door het verkeer kan bewegen.
  • Zorg ook dat uw kind ontbeten heeft voor het vertrekt, hierdoor worden de hersenen actiever wat niet alleen in het verkeer belangrijk is maar ook tijdens de lessen op school.
  • Overweeg het gebruik van een fietshelm.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Kijk dan ook eens op de pagina van 8 naar 1.

Zelfstandig?

Laat uw kind pas zelfstandig naar school gaan als hij/zij daar aan toe is. Tot die tijd kunt u hem of haar langzaam meer vrijheid geven. Fiets in eerste instantie links naast uw kind zodat deze zich aan de ‘veilige kant’ bevindt, bij het lopen loopt u aan de kant van het verkeer. Heeft uw kind al wat meer ervaring dan kunt u er achter gaan lopen of fietsen waarbij u langzaam de afstand tussen u en uw kind steeds verder vergroot. Maak wel duidelijke afspraken dat wanneer u iets zegt daar direct naar geluisterd moet worden of dat er bijvoorbeeld voor een bepaald kruispunt gewacht moet worden.
Leer uw kind ook communiceren met de overige verkeersdeelnemers door het uitsteken van de hand bij een bocht en het maken van oogcontact.
Laat uw kind pas zelfstandig naar school gaan als het achterom kan kijken en een hand uit kan steken zonder te slingeren, als het de afstanden en snelheden van auto’s goed in inschatten en als het zichbewust is van de gevaren in het vekeer.


Niet met de auto

Natuurlijk levert u ook uw bijdrage aan de verkeersveiligheid rond school door uw kind niet met de auto te brengen, u brengt hiermee namelijk andere kinderen in gevaar. Wanneer u vanwege de grote afstand toch genoodzaakt bent uw kind met de auto te brengen, parkeer dan niet in de straat rond de school, maar een stukje verder van de school vandaan.

Kijk ook eens naar de ‘Weer naar school’ pagina’s voor leerlingen en scholen.