De wens om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren maakt veel creativiteit los bij ouders, leerkrachten, schooldirecties en verkeerskundigen. De publicatie Veilig door de schoolspits van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Utrecht biedt tientallen voorbeelden van verkeersactiviteiten rond basisscholen. Daarnaast geeft het boekje informatie over een systematische aanpak van de verkeersproblemen. De publicatie is in de eerste plaats gericht op verkeersouders. Maar ook voor scholen en gemeenten is er veel interessants te vinden.

Open de publicatie door op onderstaande afbeelding te klikken

Veilig door de Schoolspits

Ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 59910313
Deze website is CO2 neutraal. Kijk voor meer informatie op
Copyright © 2021 Wittenberg-Verkeerseducatie